Łączna liczba wyświetleń

niedziela, 27 października 2013

Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych - Zwycięzca Polski 2013 - Nominacje Crufts 2014

Na Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Poznaniu zaprezentowały się nasze dwa samce - karelskie psy na niedźwiedzie - INDY Pikimusta - ojciec - kl. chamiponów i BearBusters ANTTI - syn - kl. młodzieży. Na wystawę przyjechała też tego dnia BearBusters ALMA -która tak, jak BearBusters ANTTI startowała w kl. młodzieży.
Sędzia Maria Zasada oceniła tego dnia nasze psy następująco: BearBusters ANTTI - ocena doskonała, medal złoty, Najlepszy Junior w Rasie, Zwycięzca Młodzieży, Młodzieżowy Zwycięzca Polski.
INDY Pikimusta - ocena doskonała, medal złoty, CACIB, BOB, CWC, Zwycięzca, Zwycięzca Polski, Nominacje na Crufts 2014

wtorek, 3 września 2013

BearBusters ANTTI - Hodowla Karelskich Psów na Niedźwiedzie - BearBusters FCI

Nasz BearBusters ANTTI otrzymał tytuł Młodzieżowego Championa Polski. Poddany pierwszym próbom pracy na konkursie dzikarzy otrzymał dyplom drugiego stopnia
- relacja na naszej stronie zapraszam :) <<<<-----CLIK Darz Bór !!!!! Martyna

piątek, 26 kwietnia 2013

Spotkania Edukacyjne z dziećmi - Karelskie Psy na Niedźwiedzie

Dnia 11 kwietnia gościłam w Zespole Szkół: Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie na zaproszenie Lidii Kaczor i Renaty Stępień-Chmiel. Spotkanie odbyło się w ramach Konkursu Przyrodniczo-Łowieckiego zorganizowanego z okazji 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego i ogłoszonego przez Okręgową Radę Łowiecką w Poznaniu. Udział w nim wzięły dzieci z klas I-III tejże szkoły podstawowej oraz grup przedszkolnych. Przyjazd i prelekcja miała na celu przybliżenie rasy psów i polowań przy ich udziale. Poznaniu zwyczajów łowieckich oraz przedstawienie myśliwego nie tylko jako łowczego ale również jako człowieka - miłośnika i hodowcę psów myśliwskich. Martyna Binek-Kasperkowiak - Koło Łowieckie „Borsuk 26” Żerków - właścicielka karelskich psów na niedźwiedzie i Dorota Sieracka - Koło Łowieckie „Dzik” z Wąsosza

wtorek, 23 kwietnia 2013

EXPOHUNTING 2013 - Międzynarodowe Targi Łowieckie

Od 5 do 7 kwietnia trwały czwarte Międzynarodowe Targi Łowieckie EXPOHunting w Centrum Targowo - Konferencyjnym EXPO Silesia. Można śmiało powiedzieć, że jest to największe impreza tego typu organizowana w południowej Polsce. Przez trzy dni brać łowiecka i miłośnicy myślistwa a także przyrody, mogą uczestniczyć w bogatym programie imprezy - 40 wydarzeń dla gości targowych. Nie zabrakło też tam naszych karelskich psów na niedźwiedzie - BearBusters, które brały udział w pokazie psów myśliwskich zorganizowany przez Bytomski Oddział Polskiego Związku Kynologicznego. W tym miejscu pragnę jeszcze raz podziękować Państwu Cichoń za gościnę i miłe przyjęcie naszych karelskich diabłów. Dziękuje także miłośnikom rasy za oddane głosy :). Psy nasze zajęły czwartą lokatę w walce ;) o honorowy tytuł Championa Expohunting 2013. Organizatorzy podają liczbę 7 tysięcy osób które zwiedziło EXPOHunting 2013. Na ten sukces złożyła się praca wielu osób a także sympatyków łowiectwa. Przyciągała atrakcyjna oferta 142 firm z 8 krajów, reprezentujących blisko 300 światowych marek. Jestem jak zwykle pod wrażeniem targów. Dla mnie to już nie tylko zwiedzanie i szukanie nowości myśliwskich, dla mnie to spotkania z przyjaciółmi i znajomymi. Mam też nadzieje, że grono miłośników a zwłaszcza myśliwych, którzy dostrzegają zalety użytkowe tej rasy będzie rosło z roku na rok tak jak rośnie i rozwija się EXPOHUNTING Silesia!!!! Darz Bór!!! Martyna Binek - Kasperkowiak

sobota, 9 marca 2013

Indywidualnie z psem na dziki.

Pewnie wielu z nas ma mieszane uczucia i nie do końca pełną wiedzę na temat możliwości indywidualnego polowania ze swoim psem. Spotykane opinie i wypowiedzi wśród grona myśliwych są często sprzeczne. Dlatego poniżej zamieszczam opinię Zarządu Głównego PZŁ i Ministerstwa Środowiska, która otrzymał autor: Piotr Gawlicki Cytat pochodzi z portalu ŁOWIECKI PL "Indywidualnie z psem na dziki" Interesująca dyskusja rozwinęła się na Forum wokół pytania, czy w obecnym kształcie Rozporządzenia MŚ w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania, dozwolone jest polowanie indywidualne z psem, który wypłasza zwierzynę grubą. Radykalne stanowiska spierających się stron, z których jedna uważała takie polowania za dozwolone, a druga, że absolutnie nie, spowodowały moje wystąpienie do dwóch wydawałoby się kompetentnych w tej sprawie stron, czyli do Zarządu Głównego PZŁ i Ministerstwa Środowiska, które jako jedyna ma prawo do przedstawiania wykładni własnego aktu prawnego. Biorąc pod uwagę zbieżność sformułowań dot. polowania indywidualnego z podkładaczem przy norach i stogach i polowania indywidualnego na zwierzynę grubą z samym psem, zadaliśmy obu w/w stronom pytania jak niżej: 1. Czy w świetle § 21 oraz pozostałych przepisów w/w rozporządzenia, dozwolone jest polowanie indywidualne na zwierzynę grubą bez podkładacza, ale z psem wypłaszającym zwierzynę myśliwemu na strzał? 2. Czy w świetle § 2 pkt 14a) oraz pozostałych przepisów w/w rozporządzenia, dozwolone jest polowanie indywidualne przy stogach i norach z psem bez podkładacza? Z pewnym zaskoczeniem odebraliśmy przysłane nam stanowisko ZG PZŁ, który nie potrafił udzielić odpowiedzi na w/w pytania i przesłał je do Ministerstwa Środowiska z prośbą o udzielenie Redakcji odpowiedzi. Przecież Rozporządzenie MŚ było wcześniej konsultowane z PZŁ, a więc naturalnym wydawało się, że w interpretowanej już wobec członków w Łowcu Polskim sprawie i w poradach udzielanych przez Dział Prawny ZG PZŁ, organa Związku mają jednoznaczne stanowisko, będące m.in. wytyczną dla rzeczników dyscyplinarnych i sądów łowieckich. Od Ministerstwa Środowiska, po upływie czasu wskazanym redakcji jako konieczny dla przygotowania odpowiedzi, otrzymaliśmy ją i przedstawiamy niżej naszym czytelnikom. „Definicję polowania indywidualnego określa § 2 pkt 14 a rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 548 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania. Wynika z niej zasada, że polowanie indywidualne wykonywane jest przez jednego myśliwego działającego niezależnie od innych myśliwych przebywających w tym samym obwodzie łowieckim (oczywiście w tym samym czasie). Dodatkowo § 21 zakazuje polowania indywidualnego z użyciem naganki oraz podkładacza z psem. W § 2 pkt 14 a zawarto wyjątek od zasady „jednego myśliwego”. Dotyczy on polowania na drapieżniki przy stogach i norach, które może być wykonywane przez więcej niż jednego myśliwego przy udziale podkładacza z psem. Analiza powyższych przepisów oraz tzw. wykładnia celowościowa, a także powody uregulowania po raz pierwszy w rozporządzeniu polowania na stogach, norach czy na ptactwo z uwagi na ich odmienność od polowania zbiorowego, pozwalają na udzielenie poniższej odpowiedzi na Pana pytania. 1. Wskazane wyżej przepisy dopuszczają polowanie wykonywane przez jednego myśliwego z udziałem psa, który będzie wypłaszać zwierzynę. Warunkiem jest aby nie brał w nim udziału inny myśliwy czy to jako osoba polująca, czy też będąca podkładaczem. 2. Polowanie wykonywane przez jednego myśliwego z udziałem psa na stogach czy norach jest dopuszczalne. Mieści się ono bowiem w podstawowej definicji polowania indywidualnego (pierwsza część przepisu § 2 pkt 14 a). Wyjątek przewidziany w dalszej części tego przepisu nie musi być stosowany.” Z poważaniem Grzegorz Zygan Dyrektor Biuro Prasowe Ministerstwo Środowiska Odpowiedź jednoznacznie rozstrzyga problem i choć w sprawie polowania z psem na zwierzynę grubą wyrażałem odmienne stanowisko, to z zadowoleniem przyjmuję oficjalnie już obowiązującą wykładnię, że polowanie takie jest dozwolone. Przeszkody i sztuczne bariery stawiane myśliwym w wykonywaniu polowania powinny być likwidowane." Zamieszczam jeszcze link do ostatniego zapytania, które pojawiło się: Łowiec Polski - polowanie indywidualne z dwoma psami

niedziela, 10 lutego 2013

BearBusters ANTTI - pierwsza wystawa

W dniu 10.02.2013 odbyła się pierwsza w życiu BearBusters ANTTI wystawa. Zadebiutował w Bydgoszczy na IX Walentynkowej Wystawie Psów Rasowych. W klasie baby otrzymał ocenę wybitnie obiecująca. Sędzia - Otakar Vondrous (CZ)